Jdi na obsah Jdi na menu
 


O Společnosti

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu byla založena 17. června 2013 a zaregistrována Magistrátem hlavního města Prahy dne 22. srpna 2013.
 
Založení a činnost České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu jsou vyjádřením snahy a zároveň i potřeby po vytvoření systému usnadňujícího uplatnění nových technických řešení a na nich založených produktů v praxi. Společnost bude usilovat především o vytvoření předpokladů a podmínek pro uplatnění nových produktů na trhu. Cílem přitom není jednostranně prosazovat výrobce a jejich produkty, ale vytvořit pravidla a postupy zaručující, že produkt má deklarované vlastnosti, prokazatelnou a stabilní účinnost po dobu použitelnosti, že splňuje technické normy i technické předpisy a jeho používání neohrožuje ani zdraví ani životní prostředí.
Činnost společnosti zajišťují především tři skupiny odborníků soustředěných v
  • Komisi pro certifikaci
  • Komisi pro zkušebnictví
  • Komisi pro technické předpisy.
V rámci společnosti je ustavena i Vědecká rada, která je jejím poradním orgánem, zejména pro řešení technické problematiky.
 
Komise i Vědecká rada jsou přístupné všem zájemcům o aktivní spolupráci při naplňování cílů Společnosti.  
 
epf-logo.jpg
 
ČSAF JE ČLENEM EVROPSKÉ FOTOKATALYTICKÉ FEDERACE