Jdi na obsah Jdi na menu
 


VĚDECKÁ RADA

Vědecká rada ČSAF

Vědecká rada má 10 členů:

Ing. Jiří Rathouský, CSc.

Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
Doc. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
RNDr. Jaromír Jirkovský, CSc.
Ing. Jan Šubrt, CSc.
Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík
Prof. Dr. Lubomír Špaňhel
Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
 
Doc. Ing. Michal Veselý CSc.
Ing. František Peterka, Ph.D. 

 

Předsedou VR byl zvolen ing. Rathouský, místopředsedou profesor Krýsa, tajemníkem paní docentka Kočí – všichni funkcionáři byli zvoleni jednohlasně veřejným hlasováním. Funkční období je v souladu se stanovami společnosti 3 roky a funkcionáři mohou být voleni opakovaně

 

Vědecká rada je poradním orgánem Společnosti a její činnost je zaměřena především na projednávání a posuzování odborné problematiky v širších souvislostech, přesahujících nejen rámec činnosti jednotlivých odborných komisí, ale zahrnující i vztahy s dalšími příbuzným oblastmi z oboru nanotechnologií. Členství v radě je otevřeno všem zájemcům o aktivní spolupráci, a to především z universit, vysokých škol a výzkumných institucí. Členství je osobní, dobrovolné a bezplatné.